کارگاه خودآگاهی

ویژه کارگاه خودآگاهی

کارگاه خود‌آگاهی

خود‌آگاهی یکی از مهارت‌های مهم و کلید در رشد و پیشرفت انسان است. تا به حال به این موضوع فکر کردید که چقدر خودتان را می‌شناسید؟
برای شناخت خودتان تاکنون چه اقدامی کردید؟
خودآگاهی را می‌توان مبنا و پایه جنبش خودسنجی دانست. انسان با رسیدن به مرحله خودآگاهی بربسیاری ازتوانمندی‌ها و نقاط ضعف خود شناخت پیدا می‌کند.
مهارت خودآگاهی، توانایی شناخت خصوصیات مثبت ومنفی، شناخت افکار، احساس و رفتار خود می‌باشد.

خود‌آگاهی

در این دوره آموزشی به یادگیری این مهارت مهم و بهبود شناخت از خود و درک بهتر نقاط قوت و ضعف خواهیم پرداخت.

سرفصل‌های کارگاه خود‌آگاهی

 • اجزای خودآگاهی
 • پنجره جوهری چیست؟
 • ویژگی‌های افرادخودآگاه
 • مثلث فکر ،احساس،رفتار

مدرس کارگاه

خانم سیما مهدی زاده تهرانی

 • کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه علوم وتحقیقات تهران
 • کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • مدرس کارگاه‌های آموزشی درمهدهای کودک، مدارس ومؤسسات
 • مشاور وروان درمانگرکودک ونوجوان کلینیک راه خرد ازسال ۱۳۹۷ تاکنون
 • مشاور وروان درمانگرکودک ونوجوان درمانگاه مرکزی مهرشهر کرج از سال ۱۳۹۷
 • مدیرمسئول مهدکودک سروناز ۱۳۸۴ تاکنون
 • مقاله اثربخشی آموزش مدیریت والدین برمشکلات رفتاری کودکان درسومین همایش روانشناسی تربیتی شناختی ۱۳۹۸
 • داورایده آزاد اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان ۱۳۹۷
 • مسئول کمیته روانشناسی اسباب بازی کانون پرورشی فکری کودکان زمستان ۱۳۹۷
 • عضو هیئت مدیره کانون مدیران مهدهای کودک استان البرز ۱۳۹۲- ۱۳۹۴
 • سمینار سراسری آموزش وسلامت کودکان پیش ازدبستان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
خود‌آگاهی چیست