مزایای بیمه عمر ایران

ویژه مهم مزایای بیمه عمر ایران

*معافیت مالیاتی حق بیمه های پرداختی و سرمایه تشکیل شده معاف از مالیات هستند
*سرمایه اندوخته بیمه عمر از انحصار وراثت معاف هستند
*تنوع در انتخاب سرمایه و حق بیمه پرداختی وجوددارد و پرداخت حق بیمه بر اساس توان مالی توسط بیمه شده تعیین میشود
*سرمایه بیمه عمر قابل تبدیل و ارائه به ضمانتنامه بانکی نیز میباشد
* از سال دوم تا سقف 90% اندوخته بدون نیاز به ضامن قابل اخذ وام میباشد
*بیمه عمر در هر زمان قابلیت فسخ و باز خرید را دارد
*در صورت در خواست می توان برای هماهنگی با تورم تا 25% سالانه حق بیمه را ارتقاداد
*بیمه عمر دارای سود سرمایه گذاری و سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمینی بیمه نامه هست
* بیمه عمر دارای پوشش فوت به هر علت و فوت و نقص عضو در اثر حادثه میباشد
* بیمه عمر دارای پوشش بیماریهای خاص و صعب العلاج نیز هست
* سقف سنی بیمه شدگان تا سقف 70 سال میباشد
* در صورت از کار افتادگی در اثر حادثه بیمه شده از پرداخت حق بیمه معاف شده و شرکت بیمه در پایان دوره قرارداد متعهد به پرداخت سرمایه بیمه نامه میباشد.
* بیمه عمر در صورت درخواست میتواند در پایان قرارداد شروع به پرداخت مستمری نماید
*استفاده کنندگان و ذینفعان بیمه عمر در زمان حیات بیمه شده به دفعات قابل تغییر میباشد و امکان تعیین و تغییر درصد بین ذینفعان وجود دارد.
گروه مشاوران بیمه 24


***در این باشگاه شما عزیزان میتوانید از خدمات بیمه ای نظیر : بیمه بدنه ، بیمه آتش سوزی ، بیمه شخص ثالث ، بیمه مسافرت از طریق لینک زیر اقدام کنید 

http://khanehjavan.ir/main/Home/Insurance