خانه جوان

منتخب ویژه مهم  خانه جوان


خانه جوان دارای خدمات گردشگری ، بیمه ، آموزش و فروشگاهی می باشد و به اعضای مجموعه این خدمات را با تخفیف ارائه می دهند 
شایان ذکر است هر نفر میتواند N بار از هر کدام از خدمات استفاده کنند
خدمات بیمه شامل : بیمه بدنه، بیمه عمر و پس انداز، بیمه حوادث، بیمه خودرو، بیمه مسافرتی، بیمه آتش سوزی و ....
خدمات گردشگری شامل : تور های داخلی و خارجی، خدمات ویزا، خدمات بلیط، رزرو هتل، لیدر و ...
خدمات فروشگاهی شامل : فروش لوازم دیجیتال و ....
خدمات آموزش شامل : برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت و گردشگری و . ...