استان‌های برتر برگزارکننده ستادهای ساماندهی امور جوانان در سال ۹۹ معرفی شدند

منتخب استان‌های برتر برگزارکننده ستادهای ساماندهی امور جوانان در سال ۹۹ معرفی شدند

روح الله اسدی مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان گفت: براساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد استان‌ها در موضوع ستادهای ساماندهی امور جوانان کشور در سال ۹۹، استان یزد رتبه اول، استان ایلام رتبه دوم و استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمانشاه مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.

 
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، روح الله اسدی اظهار داشت: مطابق قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان یکی از اهداف دهگانه این وزارت در حوزه جوانان، ساماندهی امور جوانان با مشارکت دستگاه های مرتبط و پیگیری و نظارت بر اجرای آن است که بدین منظور ستادهای ساماندهی امور جوانان در سطوح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل شده است.


وی ادامه داد: مهمترین وظایف این ستادها مطابق آیین نامه، تدوین اقدامات اجرایی دستگاه‌های استانی نظارت بر فعالیت ها و برنامه های مرتبط با امور جوانان، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و ظرفیت سازی به منظور توانمند سازی جوانان در حوزه های مختلف و طراحی و اجرای برنامه های الگویی و ویژه در حوزه جوانان با مشارکت و همکاری دستگاه‌های ذیربط می باشد.


اسدی با بیان این که مهمترین بستر قانونی برای سیاستگذاری، تصمیم سازی، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها در حوزه جوانان، ستادهای ساماندهی امور جوانان هستند، اظهار داشت: در سال ۹۹ علی رغم مشکلات متعددی که بحران کرونا در برگزاری جلسات به وجود آورد، این ستادها به فعالیت خود ادامه دادند به طوری که در سطح ملی با 50 درصد رشد نسبت به سال قبل 3 جلسه ستاد ملی برگزار شد و در سطح استان ها 111 ستاد و در سطح شهرستان ها نیز ۱۳۶۹ ستاد ساماندهی برگزار شد.


مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان خاطر نشان کرد: درصد تحقق ستادهای استانی در سال 92 به میزان 21 درصد بوده که در سال 99 به 60 درصد رسید و درصد تحقق ستادهای شهرستانی نیز در سال 92 به میزان 8 درصد بوده که در سال 99 به 55 درصد رشد پیدا کرده است.


وی از میزان برگزاری جلسات تکلیفی استانی و شهرستانی، حضور استانداران و فرمانداران به عنوان روسای جلسه، حضور جوانان عضو در ستادها، اجرای مصوبات و اقدامات ویژه از جمله تنظیم اسناد استانی توسعه امور جوانان بر مبنای بیانیه گام دوم و اجرای طرح توانمند سازی جوانان عضو ستاد به عنوان شاخص های مهم ارزیابی عملکرد در این موضوع یاد کرد و گفت: بر این اساس در سال ۹۹ استان یزد رتبه اول، استان ایلام رتبه دوم و استان های سیستان و بلوچستان و کرمانشاه مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.


روح الله اسدی همچنین افزود: استان کرمان بیشترین رشد را در برگزاری ستادهای استانی و استان همدان بیشترین رشد را در برگزاری ستادهای شهرستانی نسبت به سال 98 داشتند.